Projekt

Nedan presenterar vi några av våra projekt. Listan kommer att byggas på efterhand.

 
 
Projekt - Nybyggnad
Om- och tillbyggnad av masugnen vid Åkers styckebruk

Om- och tillbyggnad av masugnen vid Åkers styckebruk

Arkiv för AB Åkers styckebruk

I december 2008 fick vi en förfrågan från AB Åkers styckebruk att utreda hur den gamla masugnen kunde anpassas för att rymma bolagets omfattande arkiv. I mars månad färdigställdes en förslaghandling och 2010 påbörjades projekteringen för om- och tillbyggnaden.

Våren 2011 invigdes den nya arkivbyggnaden.

Projekt - Ombyggnad
Projekt - Restaurering
Trosa kyrka

Trosa kyrka

Invändig restaurering

Kontoret har svarat för den invändiga restaurering som utfördes som en del i en större entreprenad som också omfattade utvändig restaurering samt åtgärder på puts och fönster invändigt i kyrkorummet. Projektledare och ansvarig för de arbetet var Leif Göthberg, Arkitektur och Byggnadsvård AB, Örebro.

Vårfrukyrkan i Enköping

Vårfrukyrkan i Enköping

Efter trettondag jul i år (2013) påbörjades en invändig restaurering av Vårfrukyrkan i Enköping. Målsättning med restaureringen var att skapa ett funktionellt , liturgiskt kyrkorum anpassat till församlingens omfattande verksamhet och i nära "samspråk" med kyrkobyggnadens kulturhistoriska värden.

Kyrkobyggnaden återöppnades första advent 2013.

  |   Logga in