Artikel

Vårfrukyrkan i Enköping

Målsättning med restaureringen har varit att skapa ett funktionellt , liturgiskt kyrkorum anpassat till församlingens omfattande verksamhet och i samklang med byggnadens kulturhistoriska värden.
Ett "kyrktorg" har tillskapas under den framskjutande läktaren, koret har öppnats och förstorats mot väster, nivåskillnaden mellan kor och långhus är utformad med gradänger. Kyrkorummets centrapunkt är korsmitten där det fristående altaret placerats på ett höj- och sänkbart podium. I norra och södra korsarmarna har kyrkbänkar placerats vända mot korsmitten. Sakristian har fått ny form och ett personalrum har fått sin plats innanför sakristian. Nya trappor upp till orgelläktaren vid norra och södra fasaden. Bakom orgeln i väster har det tidigare körrummet tagits bort så att ljuset från runda västfönstret kan spela över läktaren. Här har kyrkans textilier sin plats.

Värmesystemet har ändrats till ett vattenburet system. Det tidigare varmluftssystemet från 1975 förorsakade radonproblem vilka nu tillsammans med installation av ett par radonbrunnar gör att kyrkobyggnaden är "frisk".

Stora insatser har gjorts för att skapa en ändamålsenlig belysning för de scenarier som förekommer.

Ljudanläggningen har förnyats.

Deltagande företag:

Arkitekt: Björn Norman, Norman arkitektkontor AB

VVS: Mats Eriksson, ICEE AB, Eskilstuna

EL: Åke Sturck, Conecta Elkonsult AB, Södertälje

Brandskyddskonsult: Johan Hallencreutz, Fire AB, Västerås

Byggledning: Lars Almkvist, L Almkvist Bygg och Förvaltning, Uppsala

Antikvarisk sakkunnig: Johan Dellbeck, Bjerking AB, Uppsala

Generalentreprenör: Byggnadsfirma Axel Blomster, Uppsala med platsansvarig Claes Hellman

Rör-entreprenör: Krister Andersson, Grillby Rör AB, Grillby

El-entreprenör: Fredrik Landgren, Gauffins elektriska AB

Måleri: Cay Fredriksson, Fredrikssons måleri AB

Ljud: Dag Bergkvist, SONTAX AB

 

Från församlingen har bl.a. följande personer deltagit i projektet:

Anders Grape, Monika Qvarnström, Veronica Bernström och Bengt Wahlberg

 

  |   Logga in