Välkommen till Norman Arkitektkontor AB:s hemsida!

Vi har vårt kontor i Kvicksund, beläget mellan Eskilstuna och Västerås.

Vår specialitet är restaurering och byggnadsvård men vi arbetar också med om- och nybyggnad, infrastruktur och inredning.

Norman arkitektkontor AB är ett familjeägt arkitektkontor som när uppdragen så kräver arbetar i nätverk med våra samarbetspartners.

 
 
Nyheter

Webbshop - lanseras inom kort med en första del

I vår webbshop kommer vi i huvudsak att sälja gamla böcker. Den är m.a.o. ett antikvariat.

Vi har ett brett urval av litteratur men med några specialområden:

  • Byggnadsinriktad litteratur; arkitektur, byggnadshistorik, byggteknik
  • Stål- och järntillverkning. Speciallitteratur inom området på svenska , engelska och tyska.
  • Liturgi: Liturgisk litteratur på svenska och tyska.
  • Filosofi företrädesvis på tyska
  • Historia på svenska och tyska

Intervju i ArchiMAG

Björn intervjuas av Hans Loord för ArchiMAG. Läs artikeln, "Från slott till masugn" som börjar på sidan 30 i ArchiMAG nr.2 2012.

Senaste projekten
Om- och tillbyggnad av masugnen vid Åkers styckebruk

Om- och tillbyggnad av masugnen vid Åkers styckebruk

Arkiv för AB Åkers styckebruk

I december 2008 fick vi en förfrågan från AB Åkers styckebruk att utreda hur den gamla masugnen kunde anpassas för att rymma bolagets omfattande arkiv. I mars månad färdigställdes en förslaghandling och 2010 påbörjades projekteringen för om- och tillbyggnaden.

Våren 2011 invigdes den nya arkivbyggnaden.

Trosa kyrka

Trosa kyrka

Invändig restaurering

Kontoret har svarat för den invändiga restaurering som utfördes som en del i en större entreprenad som också omfattade utvändig restaurering samt åtgärder på puts och fönster invändigt i kyrkorummet. Projektledare och ansvarig för de arbetet var Leif Göthberg, Arkitektur och Byggnadsvård AB, Örebro.

  |   Logga in