Välkommen till Norman Arkitektkontor AB:s hemsida!

Vi har vårt kontor i Kvicksund, beläget mellan Eskilstuna och Västerås.

Vår specialitet är restaurering och byggnadsvård men vi arbetar också med om- och nybyggnad, infrastruktur och inredning.

Norman arkitektkontor AB är ett familjeägt arkitektkontor som när uppdragen så kräver arbetar i nätverk med våra samarbetspartners.

 
 
Nyheter

Vår medarbetare Kim Norman har under några år arbetat med ett Bokprojekt som har huvudtiteln "VANDRARNA"!

Under året har Kim fortsatt bearbeta bokserien tillsammans med sin redaktör. Att vi anlitat en redaktör med stor erfarenhet har medfört att historien nu kommer att berättas på ett lite annorlunda sätt än vad Kim tänkt sig från början. Istället för att i första kapitlet teckna en bakgrund till berättelsen hamnar nu läsaren mitt i handlingen. 

Vi räknar nu med utgivning under första kvartalet 2024.

Den preliminära bildidén till Bok 1 i serien om fem böcker är designad av Marie-Louise Hedin Goldfield.

Webbshop - har nu varit utlagd i ett år!

I vår webbshop säljer vi i huvudsak att sälja gamla böcker. Den är m.a.o. ett antikvariat.

Vi har ett brett urval av litteratur men med några specialområden:

  • Byggnadsinriktad litteratur; arkitektur, byggnadshistorik, byggteknik
  • Stål- och järntillverkning. Speciallitteratur inom området på svenska , engelska och tyska.
  • Liturgi: Liturgisk litteratur på svenska och tyska.
  • Filosofi företrädesvis på tyska
  • Historia på svenska och tyska

Länk till shopen: http://www.kopbok.se

Webshopen har nu varit i funktion under ett år och det är skoj att se att det är många som besöker den och handlar. Kunderna under året kommer inte bara från Sverige utan från Polen, Tyskland, Kanada, USA, Danmark och Norge! 

Vi fortsätter lägga in böcker i shopen under året. I vårt lager finns ytterligare drygt 3000 objekt.

 

Senaste projekten
Om- och tillbyggnad av masugnen vid Åkers styckebruk

Om- och tillbyggnad av masugnen vid Åkers styckebruk

Arkiv för AB Åkers styckebruk

I december 2008 fick vi en förfrågan från AB Åkers styckebruk att utreda hur den gamla masugnen kunde anpassas för att rymma bolagets omfattande arkiv. I mars månad färdigställdes en förslaghandling och 2010 påbörjades projekteringen för om- och tillbyggnaden.

Våren 2011 invigdes den nya arkivbyggnaden.

Trosa kyrka

Trosa kyrka

Invändig restaurering

Kontoret har svarat för den invändiga restaurering som utfördes som en del i en större entreprenad som också omfattade utvändig restaurering samt åtgärder på puts och fönster invändigt i kyrkorummet. Projektledare och ansvarig för de arbetet var Leif Göthberg, Arkitektur och Byggnadsvård AB, Örebro.

  |   Logga in