Välkommen till Norman Arkitektkontor AB:s hemsida!

Vi har vårt kontor i Kvicksund, beläget mellan Eskilstuna och Västerås.

Vår specialitet är restaurering och byggnadsvård men vi arbetar också med om- och nybyggnad, infrastruktur och inredning.

Norman arkitektkontor AB är ett familjeägt arkitektkontor som när uppdragen så kräver arbetar i nätverk med våra samarbetspartners.

 
 
Nyheter

Vår medarbetare Kim Norman har under några år arbetat med ett Bokprojekt som har huvudtiteln "VANDRARNA"!

Inom kort kommer Kim att lansera ett nyhetsbrev "Väkommen till Kims värld" där han inför publiceringen av den första boken om ca 6 månader kommer att ge er som är intresserade en introduktion till boken och den värld boken utspelar sig i.

Är du intresserad av att ta del av nyhetsbrevet "Kims värld" så hör av dig per e-post till kontoret.

Den preliminära bildidén till Bok 1 i serien om fem böcker är designad av Marie-Louise Hedin Goldfield.

Webbshop - är nu utlagd och möjlig att handla från

I vår webbshop säljer vi i huvudsak att sälja gamla böcker. Den är m.a.o. ett antikvariat.

Vi har ett brett urval av litteratur men med några specialområden:

  • Byggnadsinriktad litteratur; arkitektur, byggnadshistorik, byggteknik
  • Stål- och järntillverkning. Speciallitteratur inom området på svenska , engelska och tyska.
  • Liturgi: Liturgisk litteratur på svenska och tyska.
  • Filosofi företrädesvis på tyska
  • Historia på svenska och tyska

Länk till shopen: http://www.kopbok.se

 

Senaste projekten
Om- och tillbyggnad av masugnen vid Åkers styckebruk

Om- och tillbyggnad av masugnen vid Åkers styckebruk

Arkiv för AB Åkers styckebruk

I december 2008 fick vi en förfrågan från AB Åkers styckebruk att utreda hur den gamla masugnen kunde anpassas för att rymma bolagets omfattande arkiv. I mars månad färdigställdes en förslaghandling och 2010 påbörjades projekteringen för om- och tillbyggnaden.

Våren 2011 invigdes den nya arkivbyggnaden.

Trosa kyrka

Trosa kyrka

Invändig restaurering

Kontoret har svarat för den invändiga restaurering som utfördes som en del i en större entreprenad som också omfattade utvändig restaurering samt åtgärder på puts och fönster invändigt i kyrkorummet. Projektledare och ansvarig för de arbetet var Leif Göthberg, Arkitektur och Byggnadsvård AB, Örebro.

  |   Logga in