Aktuellt

Vi arbetar nu år 2022 i företagets 17:e verksamhetsår sedan starten 2005.

Nedan hittar du ett urval av de projekt vi för närvarande arbetar med.

Ska uppdateras inom kort.

 
 
För närvarande
Strömsholms slott

Strömsholms slott

Strömsholms slott arbetar vi nu med följande uppdrag:

  • Rekonstruktion av 1770-talstapet som kommer att monteras under hösten 2016
  • Värmekonvertering av Oldfrubyggnaden och handelsboden
  • Brandskyddsåtgärder i slottet, etapp 2   
  • Rekonstruktion av förläggningsrum från armétiden
  • Utredning inför byte av värmeinstallation i slottet

..arbetar vi med:

Fors kyrka i Eskilstuna 

Invändig restaurering av den medeltida stadskyrkan. Arbetet befinner sig i ett programskede där verksamhetens önskemål ska vägas mot interiörens kulturhistoriska kvaliteter. 

 

Lunda villa på Lovön, Stockholm

Återuppbyggnad av bostadshuset efter brand. Den nedbrunna villan var byggnadsminne och nybyggnaden kommer att ges en form som ansluter till originalbyggnaden. Bl.a. kommer källarvåningens murverk att utgöra bas för den nya byggnaden.

Skeppsta bruk, Södermanland 

Här pågår sedan förra året en invändig restaurering av bruksherrgården. Samtidigt genomförs en restaurering av terrassen med baluusterräcke och trappor mot sjön Barrsätern.

Kyrkberget 13, Strängnäs - Europaskolans matservering

Under 2020 uppfördes ett nytt gårdshus som inrymmer serveringsutrymmen. Under 2021 kommer vi att arbeta med förändringar i gatuhuset. Dels i restaurangdelen men också i de våningar som inrymmer studentboende.

 

Övriga

Övriga uppdrag som vi kommer att arbeta med under 2021:

Lunda villa, Drottningholm, Ekerö kommun. Förslag till nybyggnad efter en total brandskada sommaren 2011. Innan branden var byggnaden byggnadsminne.

Utvidgning av Strängnäs Nya begravningsplats på uppdrag av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. Utförs i samarbete med Tyréns arkitekters landskapsavdelning genom Joakim Malmkvist.

Helgesta kyrka, Flens församling, Södermanland. Utredning byggnadsfysiska problem samt utvändig restaurering

Hedensbergs gård, Västmanland: Restaureringsförslag för huvudbyggnaden. Byggnadsminne.

Vadsbro kyrka, Bettna församling, Södermanland; Klimatutredning

Fors kyrka, Eskilstuna församling: Klimatutredning inför invändig restaurering

Skeppsta bruk, Södermanland. Restaurering av Corps de logi.

 

  |   Logga in