Om Oss

Företaget startades 2005 med kontoret i Kvicksund, Eskilstuna kommun, och med besöksadress Källviksvägen 1.

Mellan 2006 och 2010 arbetade vi också från en Studio centralt placerad i Eskilstuna men efter en om- och tillbyggnad av vårt kombinerade kontor och bostad i Kvicksund under 2010 har vi koncentrerat verksamheten dit.
 
 
Björn Norman

Utbildning
Gymnasium naturvetenskaplig linje Rudbeckianska skolan, Västerås - 1968 - 1970
KTH Arkitektursektionen    1970-1976 - examen 1980
KKH Restaureringskonst     1984-1985

Föreningar
Sällskapet för restaureringskonst
ICOMOS Sverige, styrelseledamot 2002-2009 som ”treasurer”.
Sveriges arkitekter
Svenska byggnadsvårdsföreningen.
Insamlingsstiftelsen för Sundbyholm, Sundbyholms slott, ordförande.
Arkiv Sörmland, Södermanland, styrelsemedlem från 2010

Verksamhet som arkitekt
1976 - 1989   Tunagruppen arkitektkontor AB, Eskilstuna - som mest 10 anställda - delägare
1989 - 1997   B Norman arkitektkontor AB, Eskilstuna- som mest 10 anställda - ägare
1997 - 2005   AQ arkitekter AB, Eskilstuna - som mest (under min tid) 26 anställda - delägare
2005 -           Norman Arkitektkontor AB, Kvicksund - tre anställda - delägare

 

Slottsarkitekt vid det kungliga lustslottet Strömsholm, Västmanland
1990 förordnades jag till slottsarkitekt vid Strömsholms slott. Förordnandet har förlängts i omgångar fram till sista december 2005. Från 2006 har jag haft uppdraget som slottsarkitekt efter offentlig upphandling i konkurrens. Upphandlingen avsåg en period på 6 år med möjlig förlängning på tre år. Uppdraget avslutades i januari 2016. Då SFV inte hade hunnit med att rekrytera en ny slottsarkitekt upprätthöll jag slottsarkitekttjänsten till åresskiftet 2016-17.
I uppdragen vid Strömsholms slott har jag arbetat på uppdrag av Statens fastighetsverk och i nära samarbete med Slottsförvaltningen, Husgerådskammaren och Nationalmuseum.
I samtliga ärenden som avser förändring av byggnadsminnet sker samarbete och samråd med Riksantikvarieämbetet.

Husarkitekt vid Ridskolan Strömsholm, Västmanland
Perioden 2010-03-16 t.o.m. 2019-03-16 var jag anlitad av Statens Fastighetsverk som Husarkitekt vid Ridskolan Strömsholm som ingår i det statliga byggnadsminnet Strömsholms slott och ridskola. 

Också här sker arbetet i nära samråd med Riksantikvarieämbetet.

I arbetet med Ridskolan var jag som husarkitekt upphandlad med en konsultgrupp med följande "lagmedlemmar":

 • Landskapsarkitekt - Mälark AB i Västerås
 • Statiker - Byggkonsulten Rune Norbäck AB, Eskilstuna
 • VVS-konstruktör - ICEE AB, Eskilstuna
 • EL-konstruktör - Conecta elkonsult AB, Södertälje
 • Antikvarie - Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen, Västerås
 • Brandsäkerhet - Fire AB, Västerås

Viktiga projekt under åren

Jag har arbetat som privatpraktiserande arkitekt sedan 1976. Det handlar i skrivande stund om 45 års verksamhet. Det betyder ett stort antal genomförda uppdrag åt ett stort antal kunder.

Några av uppdragen har uppmärksammats i SAR:s publicering av projekt. Dels bostadshus i kvarteret Bunge på söder i Stockholm från 1980 samt ombyggnaden och upprustningen av Gamla staden i Eskilstuna under 1980-talet.

I Stockholm ansvarade jag för en nybyggnad i kvarteret Pilen i slutet av 1980-talet. Ett antal nybyggnader av bostadshus har också genomförts i Eskilstuna och Västerås.

Min arkitektverksamhet startades annars genom uppdrag åt Byggnadsfirma Reinhold Gustafsson i Stockholm som innebar ombyggnad av det sena 1800-talets stenhusbebyggelse på Stockholms malmar. En mycket bra "skola".

Svenska kyrkans församlingar har varit en stor beställare med ett stort antal kyrkorestaureringar som resultat. Här vill jag särskilt framhålla Salems kyrka söder om Stockholm, Lunda kyrka i Jönåker, Vårfrukyrkan i Enköping, Mariefreds kyrka, Nysunds kyrka samt Torshälla kyrka. Vid uppdragen i Torshälla har jag haft ett inspirerande samarbete med min professor från Konsthögskolan arkitekt Ove Hidemark.

1995 fick jag ett uppdrag av en industriman att restaurera ett stort antal byggnader, både bostadshus och driftsbyggnader, vid Tärnö säteri i Södermanland. Uppdraget pågick i drygt fem år där bl.a. huvudbyggnaden , nybyggnad från tidigt 1900-tal som ersatt det nedbrunna Tärnö, genomgick en omfattande restaurering. Uppdraget innebar en restaurering av byggnaden till 1750-60-tal, m.a.o. till en byggnad som andades rokoko både i interiör som i exteriör.

Med Nordiska museet hade jag ett antal uppdrag av olika art som avsåg restaurering och byggnadsvårdsåtgärder vid Lagersbergs säteri i Eskilstuna.

På uppdrag av RAÄ har jag varit engagerad för restaurerings- och byggnadsvårdsåtgärder vid Arnö kyrka i Uppland och Tynnelsö slott i Södermanland. Åt RAÄ utförde jag också en utredning åren kring år 2000 för hur ämbetet skulle kunna samla sin verksamhet i kvarteret Krubban på Östermalm.

Länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland har under åren initierat en omfattande mängd uppdrag av restaurerings- och byggnadsvårdskaraktär. I Västmanland har det bland annat handlat om Tidö slott, Ängsö slott, Fullerö säteri, Bernshammars herrgård och Hedensbergs gård. I Södermanland handlar det om ett mycket stort antal uppdrag där Biby säteri, Stora Sundby slott, Fiholms slott och Åkerö säteri kan nämnas. Förutom herrgårdsanläggningarnas bostadsbyggnader har det också handlat om bruksbyggnader.

På uppdrag av Akademiska hus genomförde jag under slutet av 1990-talet en restaurering av Skinnskattebergs herrgård för skogsingenjörsutbildningen.

För Strängnäs stift genomfördes 1998-99 en restaurering och ombyggnad av Domkapitelhuset och Tryckerihuset för att inrymma stiftets egen verksamhet.

 

Vårdplaner på uppdrag av Svenska kyrkans församlingar har genomförts för ett stort antal kyrkobyggnader i Södermanland.

 

 

Ett antal ny-, om- och tillbyggnader av församlingshem har jag genomfört under åren. I flera fall har jag och kontoret fått uppdragen efter tävling. För Husby-rekarne församling ritade jag en nybyggnad i början av 1990-talet och för Mariefreds församling en tillbyggnad i början av 2000-talet. I Degerfors flyttade man in i sitt tillbyggda församlingshem 2005 och detsamma i Skatelövs församling i Alvesta kommun. 2006-2007 genomfördes en om- och tillbyggnad av församlingshemmet vid Alla Helgons kyrka, Södertälje.

I början av 2000-talet genomförde jag ett par uppdrag vid Väsby gård i Upplands-Väsby. En ombyggnad av flygelbyggnaden följdes upp med en spännande nybyggd musikstudio placerad i en skogsbacke. Kopplat till dessa uppdrag genomfördes utredningar vid Ängelsbergs bruk och vid Avesta bruksherrgård för att utreda möjlighet att utveckla anläggningarna för internkonferenser för Axel Johnson AB.

På uppdrag av SFV har jag genomfört ett stort antal uppdrag vid Ridskolan Strömsholm, U20, samt vid Åholmen i Västmanland där uppdragen handlat om ombyggnad, restaurering samt upprättande av Vårdprogram för byggnaderna.

Ett intressant uppdrag  har handlat om industribebyggelsen vid Hälleforsnäs bruk i Södermanland. I anslutning till ett omfattande miljösaneringsprojekt har jag genomfört en kulturhistorisk utredning och analys samt förslag till rivningar och återställande för att ge industrikomplexet möjlighet att överleva.

Från de senaste årens verksamhet vill jag framhålla:

 • Konstmuseum i Eskilstuna. Ombyggnad av industribyggnad. Färdigställd 2006. Beställare Eskilstuna Kommunfastigheter AB.
 • Ombyggnad av f.d. Cellfängelset i Umeå till vandrarhem och kontor. Färdigställt december 2007. Beställare SFV.
 • Nybyggnad av besökscenter ”Knytpunkten“ vid Ridskolan Strömsholm, statligt byggnadsminne. Färdigställt hösten 2007. Beställare SFV.
 • Alla Helgons kyrka, Södertälje. Om- och tillbyggnad. Färdigställt 2008. Beställare Södertälje kyrkliga samfällighet.
 • In- och utvändig restaurering av Länna kyrka, Södermanland, 2006-2008.
 • Utvändig restaurering av Dunkers kyrka, Södermanland. 2008.
 • Utvändig restaurering av Vrena kyrka, 2008.
 • Ombyggnad av industribyggnad från tidigt 1900-tal vid Gevärsfaktoriets område i centrala Eskilstuna till bostäder. 2010-2011.
 • Restaurering av Lunda kyrka i Jönåker, Södermanland.
 • Om- och tillbyggnad av masugnen vid Åkers Styckebruk som arkiv.
 • Skeppsta bruk i Södermanland. Insatser i olika projet sedan mitten av 1990-talet och som pågår också idag. Beställare: Privatperson

 

 

Studieresor

1973              Alvar Alto-resa i Finland. Från Åbo via Jyväskylä, Imatra, Helsingfors.
1975              Vicensa, Verona, Venetien, Venedig. I samband med en minnesutställning över Andrea Palladios verk i basilikan i Vicensa var ett stort antal villor i Venetien möjliga att besöka.
1978              Rom
1985              Parisområdet i Carl Hårlemans fotspår. Studieresa i samband med studierna på KKH.
1987              Studieresor till konstmuseer i Danmark.
1988              Toscana; Pisa, Sienna, Florens. Studieresa med sällskapet för restaureringskonst.
1992              Toscana; Siena, Pisa, Lucca, Florens.
1996              Dresden
1998              Leipzig med omgivande landskap i samband med Denkmahl-messe.
1999              Finland, mellersta Finland med Åbo och Helsingfors.
2001              Berlin
2002              Schweiz, studier av modern arkitektur.
2003              Danmark
2003              Budapest och Pecs i Ungern, ICOMOS
2004              Portugal; Lissabon samt Porto
2004              Studieresa till konstmuseer i Danmark
2005              Norge; Oslo-området
2008              Quebec Kanada. ICOMOS General Assembly 

Artiklar mm

 • Ett par kapitel i Byggförlaget-Kulturs Strömsholms-bok.
 • Artikel i Kulturvärden om Åholmen i Västmanland.
 • Artikel om tapeter i Byggnadskultur.
 • Ett antal artiklar i Eskilstuna-kuriren om arkitektur.
 • Debattartiklar i stadsbyggnadsfrågor i Folket och Eskilstuna-kuriren.

 

Föredrag mm

Jag har genomfört ett stort antal anföranden i arkitekturfrågor i Eskilstuna. Föreläsningarna har genomförts i organisation av Eskilstuna kommun, Konstmuseet, ABF och olika föreningar.

På uppdrag av Konstföreningen i Eskilstuna har jag genomfört kurser i Arkitektur.

På inbjudan av länsstyrelsen i Kronoberg, Länsmuseet i Nyköping, Svenska byggnadsvårdsföreningen, RAÄ, Högskolan på Gotland, Göteborgs universitet m.fl. organisationer har jag deltagit med anföranden.

 

Övrigt

2002 tilldelades jag och konstnären Sievert Lindblom Eskilstuna-kurirens kulturpris bl.a. för omdaningen av ”å-rummet” i Eskilstuna. Arbetet med å-rummet eller egentligen Hamngatan genomfördes efter att jag tillsammans med Blomqvist landskapsarkitekter och Västerås trafikteknik vunnit första pris i en inbjuden arkitekttävling 1997.

 

 

 

Referenser

Antikvarie Bo G Svensson, Länsstyrelsen Södermanland / 010-223 43 44

Antikvarie Cecilia Lagerfalk Rooth, Länsstyrelsen Västmanland / 010-224 93 03

Antikvarie Raoul Hjärtström, Länsstyrelsen Örebro / 010-224 84 67

Antikvarie Elisabeth Backman-Bromé, Länsstyrelsen Uppsala / 010-223 32 11

 

  |   Logga in