Artikel

Trosa kyrka

Kontoret har svarat för den invändiga restaurering som utfördes som en del i en större entreprenad som också omfattade utvändig restaurering samt åtgärder på puts och fönster invändigt i kyrkorummet. Projektledare och ansvarig för de arbetet var Leif Göthberg, Arkitektur och Byggnadsvård AB, Örebro.

Den invändiga restaureringen omfattar tillskapandet av ett kyrktorg under läktaren. Den tidigare trappan upp till läktaren ersattes av en ny vid norrmuren. En handikappanpassad toalett, ett pentry samt teknik och förråd är placerade bakom västväggen. I koret har korbänkarna tagits bort. Koret har vidgats mot väster och man når det via en ramp i mittgångens förlängning. I koret har en ny kororgel och en flygel fått sin plats. Kören har fått nya bänkar placerade på gradänger efter sydmuren.

Belysningsanläggningen har förnyats och anpassats till de scenarier som förekommer i kyrkorummet.

Följande personer och företag har deltagit i projektet:

Från församlingen:

Kyrkoherde Göran Ritterfeldt, Fastighetsansvarig Jan Nyberg, Kyrkogårdsansvarig Lars Lundgren, Kyrkomusiker Thomas Ahrén m.fl.

Projektör putsarbeten samt byggledare: Leif Göthberg, Arkitektur och Byggnadsvård AB, Örebro

Arkitekt invändig restaurering: Björn Norman, Norman arkitektkontor AB

Antikvarisk sakkunnig: Kjell Taawo, Sörmlands museum

Elkonsult: Åke Sturck, Conecta elkonsult, Södertälje

Entreprenörer:

Generalentreprenör: Roger Svedberg, Puts & Tegel AB, Örebro

UE Bygg. och snickeri: Anders karlsson, WE-Bygg AB, Örebro

UE Målning: Per Lindström, P-E Lindström måleri AB, Örebro

UE-Stenarbeten: Fasad Teknik AB, Nyköping

El-entreprenör: Per Andersson, Trosa El AB, Trosa

VVS-entreprenör: Bravida AB, Nyköping

Konservator: Gabor Pasztor, Närkekonservatorn AB, Örebro

Ljudanläggning: Robert Dellham, RD-montage, Södertälje

  |   Logga in