Aktuellt

Vi går nu in ett nytt verksamhetsår 2016 (företagets elfte sedan starten 2005).

Nedan hittar du ett urval av de projekt vi för närvarande arbetar med.

 
 
För närvarande

Ridskolan Strömsholm

Ridskolan Strömsholm arbetar vi med följande uppdrag:

  • Nya stallportar till Södra och Norra stallen
  • Arbetshandlingar för putsunderhåll av ett antal byggnader
  • Radonåtgärder i ett antal bostadshus
  • Värmekonvertering och ytskiktsrenovering av Beridarebostaden
  • Bergvärmeanläggning för Läkarbostaden och Brygghuset
  • Spolhall mm vid SFV:s ekonomigård
  • Nybyggnad av skritthus åt Ridskolan Strömsholm AB
  • Utredning hur stallplanen kan utvecklas med tävlingsbana för ridsporten
Övriga

Övriga uppdrag som vi kommer att arbeta med under 2014 och framåt:

Prostökna gård, Barva, Eskilstuna kommun. Tillbyggnad av salen i corps de logit.

Nysunds kyrka, Åtorp, Degerfors Nysunds församling. Invändig restaurering.

Stenkvista och Ärla kyrkor, Eskilstuna. Upprättande av förslag till in- och utvändig restaurering.

Hallstahammars kommun. Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar och Kolbäck för initial användning som bostäder för flyktingar.

Trosa församlingshem, Trosa. Utredning för om- och tillbyggnad av befintligt församlingshem.

Blacksta kyrka, Bettna församling. Omläggning av taket på kyrkan.

St Olofs kapell, Enköping. Om- och tillbyggnad av begravningskapell ritat 1930 av Sigurd Lewerenz.

St Olofs kyrkogård, Enköping. Om- och tillbyggnad av ekonomigården.

Lillkyrka kyrka, Uppland. Upprättande av förslag till invändig restaurering.

Lunda villa, Drottningholm, Ekerö kommun. Förslag till nybyggnad efter en total brandskada sommaren 2011. Innan branden var byggnaden byggnadsminne.

Utvidgning av Strängnäs Nya begravningsplats på uppdrag av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. Utförs i samarbete med Tyréns arkitekters landskapsavdelning genom Joakim Malmkvist.

Strängnäs stift. Löpande underhåll av stiftets byggnader.

Biskopsgården Strängnäs. Utvändiga restaureringsarbeten etapp 2.

Helgesta kyrka, Flens församling, Södermanland. Utredning byggnadsfysiska problem samt utvändig restaurering

Kv St Göran, Strängnäs: Nybyggnad av bostadshus samt ombyggnad av vindsvåning för hotellverksamhet

Hedensbergs gård, Västmanland: Restaureringsförslag för huvudbyggnaden. Byggnadsminne.

Mariefreds kyrka: Klimatåtgärder

Faskunge, Mesta, Eskilstuna: Planutredning för bostadsområde med blandad bebyggelse i form av radhus och kedjehus.

Vadsbro kyrka, Bettna församling, Södermanland; Klimatutredning

Fors kyrka, Eskilstuna församling: Klimatutredning inför invändig restaurering

Skeppsta bruk, Södermanland. Restaurering av Corps de logi.


  |   Logga in